Wie zijn wij?

vrijlating buizerdSOS wilde dieren is een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren. Onze taak bestaat erin gewonde of wilde dieren in nood te helpen. We verzorgen de dieren om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Naast de opvang en revalidatie van wilde dieren trachten we ook mensen kennis te laten maken met wilde dieren uit hun omgeving. Wat men kent en waar men van houdt, dat beschermt men ook! SOS wilde dieren is de plaats bij uitstek om mensen bewust te maken met onze eigen fauna en van de gevaren waaraan wij onze wilde dieren blootstellen.

 

Wat doen we?

  • Opvang en redding van zieke en gewonde wilde dieren
  • Verzorging van wilde dieren en na herstel hen voorbereiden op een leven in de vrije natuur
  • Opvang van dieren die door overheidsdiensten in beslag werden genomen
  • Opvang van ontsnapte, verdwaalde of afgestane huisdieren (behalve honden en katten)
  • Plaatsing van uitheemse dieren in gespecialiseerde opvangcentra, dierenparken…

We zijn vooral werkzaam in de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en Zuid-West-Vlaanderen.