EHBO roofvogels

Torenvalken, sperwers, buizerden… zijn allemaal dagroofvogels. Hun poten zijn niet bedekt met pluimen, ze hebben een duidelijke haakbek en ogen die langs weerszijden van de kop staan ingeplant.  Indien je een jong dier vindt en gemakkelijk bij het nest kunt, plaats dan het jong terug en verlaat de plaats zo snel mogelijk. Geen nest of ouders in de buurt, dan raden we je aan om het kuiken zo snel mogelijk over te brengen naar SOS wilde dieren. Maar opgelet voor jonge zogezegde hulpeloze vogels. Ze verlaten het nest enkele dagen voor ze echt kunnen vliegen en bewegen zich vooral in de lente voort op de grond.  Maar ze worden nog steeds gevoederd door de ouders die ook hun jongen verdedigen en bewaken!

Alle dagroofvogels zijn onvoorwaardelijk beschermd en mogen niet thuis gehouden worden tenzij ze in orde zijn met de CITES-wetgeving. Geef nooit eten of drinken aan zowel jonge als oudere dieren! Vaak zijn dat goede bedoelingen, maar helaas loopt dit dikwijls slecht af. Vlees uit de slager bevat andere verhoudingen in voedingsstoffen (bv zout) dan prooidieren of aas.